Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

Καθαρισμός «Κουτσοδόντη με το σχολείο