Ευπαλίνειο Όρυγμα – 6ος αι. π.Χ. – Το Υδραγωγείο της Σάμου

Εντυπωσιακό έργο υδροδότησης της αρχαίας πόλης της Σάμου. Κατασκευάστηκε στο β’ μισό του 6ου αιώνα π.Χ., σύμφωνα με μελέτη του Ευπαλίνου, γιου του Ναυοτρόφου από τα Μέγαρα. Αποπερατώθηκε επί της τυραννίας του Πολυκράτη. Αποτελείται από τρία τμήματα: Το Βόρειο Περιλαμβάνει την υπόγεια πηγή των Αγιάδων που βρίσκεται σήμερα κάτω από … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ευπαλίνειο Όρυγμα – 6ος αι. π.Χ. – Το Υδραγωγείο της Σάμου.