Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

11_20071224_1225194512