Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

11_20080226_1151979049