Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

11_20100729_1276137389