Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

11_20100815_1235836573