Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

11_20120319_1107583764