Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

12_20100729_1580728589