Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

12_20101016_1210933866