Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

13_20110227_1041770709