Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

14_20080226_1397586569