Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

14_20110227_1923058568