Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

14_20120319_1177416731