Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

14_20130224_1261375581