Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

15_20080226_1105252557