Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

15_20110227_1251128748