Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

17_20081022_1412624822