Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

17_20110227_1286487528