Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

18_20071224_1406094029