Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

18_20071226_1190010415