Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

18_20080226_1096318576