Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

18_20081022_1905184066