Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

18_20100729_1080752145