Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

19_20081022_1211866809