Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

19_20101016_1834442153