Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

19_20130224_1966366172