Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

20_20071226_1187736247