Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

20_20081022_1407595943