Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

21_20071226_1302533039