Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

21_20101016_1275881077