Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

21_20110124_1167599302