Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

22_20100614_1190116181