Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

22_20110124_1108324874