Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

24_20101016_1047051515