Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

25_20130224_1801021566