Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

32_20100815_1210091458