Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

33_20101016_1284006925