Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

36_20101016_1817127412