Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

39_20100615_1024522290