Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

39_20130224_1211831690