Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

3_20100729_1070248359