Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

3_20100815_1052357135