Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

47_20100615_1142686054