Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

5_20100614_1282626584