Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

5_20101016_1097561541