Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

5_20110124_1042462274