Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

5_20110331_1916015075