Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

61_20101016_1239021388