Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

6_20101016_1137857976