Σπηλαιολογικός Σύλλογος Σάμου "Ο Ευπαλίνος"

7_20110227_1038323528